Hvordan få et aktivt liv med artrose!

Hvordan få et aktivt liv med artrose!

"Aktiv med Artrose" kurs

"Aktiv med Artrose» er et forskningsbasert informasjons- og treningsprogram for deg med hofte- og/eller kneartrose, laget for å gi deg behandling forankret i internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om kosthold/ livsstilsendring. Bris Fysioterapi i Molde, har over lang tid jobbet med pasienter som sliter med artrose i vektbærende ledd. Vår fysioterapeut Arild Bakke er autorisert Aktiv-A fysioterapeut, og har spesialisert seg i behandling av artrose gjennom et eget utdanningsprogram.

 

Artrose er den vanligste leddsykdommen, som den rammer en stor andel av den voksne befolkningen. Forekomsten av artrose øker fordi vi lever lengre og har høyere kroppsvekt. Vanlige symptomer er smerter, stivhet og problemer med å utføre daglige gjøremål.

God kunnskap er viktig for å kunne håndtere sykdommen på en tilfredsstillende måte. Forskning viser at trening er den beste behandlingen for pasienter med lett til moderate artroseplager. Trening har vist seg å redusere smerter i like stor grad som medisiner hos personer med artrose. Målet er å bedre funksjon og livskvalitet. hos deltakerne.

 

Kurset starter med Artroseskolen, en 3 timers undervisningsbolk for bedret kunnskap og forståelse av tilstanden.
Videre er man med på et skreddersydd treningsopplegg over 8 uker, med tilpasset trening 2 ganger i uka. Fellestreningen ledes av fysioterapeut, og kjøres mandager og torsdager mellom kl. 15 til 16. Hensikten er at du har, og mestrer, et treningsprogram som du kan videreføre etter kursdeltakelse.
I forkant av treningsperioden, må man til individuell forundersøkelse hos fysioterapeut, for testing og innføring i prosjektet, og oppsett av individuelt tilpasset treningsprogram. Tilsvarende også etter endt periode, hvor vi gjennomfører samme tester, oppsummerer perioden og evaluerer effekten av treningen.

 

Oppstartsdato:
Mandag 14. oktober 2019
 

Kurspakken inneholder følgende:
- Artroseskole (èn kurskveld, ca 3 timer)
- 2 mnd fri tilgang til Bris treningssenter
- Individuelt tilpasset treningsprogram og opplæring av dette (1 PT time)
- For- og etterundersøkelse hos fysioterapeut (30 + 30 min).
- Fri veiledning av fysioterapeut i løpet av 8-ukersperioden under oppsatte fellesøkter ukentlig mandag + torsdag kl 15-16.
 

Pris:
Kr 3490,- inkl 2 mnd tilgang til Bris treningssenter.
 

Påmelding:
Send oss en mail på: post@bris-fysio.no eller ring oss på tlf 71 20 33 00 (mellom kl 08:30-15, Bris fysio).

 

Foto: AktivA

Share