Nytt "Aktiv med Artrose"-kurs i januar

Nytt

BRIS Fysioterapi starter nytt "Aktiv med Artrose"-kurs

Den 27. januar 2020 starter BRIS Fysioterapi i Molde opp med et nytt Aktiv med Artrose parti! Aktiv med Artrose er et forskningsbasert informasjons- og treningsprogram for deg med hofte- og/eller kneartrose, laget for å gi deg behandling forankret i internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om kosthold/ livsstilsendring. Vår fysioterapeut Arild Bakke er autorisert Aktiv-A fysioterapeut, og har spesialisert seg i behandling av artrose gjennom et eget utdanningsprogram.

 

Artrose er den vanligste leddsykdommen, som den rammer en stor andel av den voksne befolkningen. Forekomsten av artrose øker fordi vi lever lengre og har høyere kroppsvekt. Vanlige symptomer er smerter, stivhet og problemer med å utføre daglige gjøremål.

 

God kunnskap er viktig for å kunne håndtere sykdommen på en tilfredsstillende måte. Forskning viser at trening er den beste behandlingen for pasienter med lett til moderate artroseplager. Trening har vist seg å redusere smerter i like stor grad som medisiner hos personer med artrose. Målet er å bedre funksjon og livskvalitet. hos deltakerne.

 

Kurset starter med Artroseskolen, en 3 timers undervisningsbolk for bedret kunnskap og forståelse av tilstanden som avholdes 27. januar 2020.
Videre er man med på et skreddersydd treningsopplegg over 8 uker, med tilpasset trening 2 ganger i uka. Fellestreningen ledes av fysioterapeut, og kjøres mandager og torsdager mellom kl. 15 til 16. Hensikten er at du har, og mestrer, et treningsprogram som du kan videreføre etter kursdeltakelse. Første trening blir mandag 3. februar. 


I forkant av treningsperioden, må man til individuell forundersøkelse hos fysioterapeut, for testing og innføring i prosjektet, og oppsett av individuelt tilpasset treningsprogram. Tilsvarende også etter endt periode, hvor vi gjennomfører samme tester, oppsummerer perioden og evaluerer effekten av treningen.

 

Oppstartsdato:
Oppstart Artroseskolen 27/01/2020
Oppstart Trening 03/02/2020

 

Kurspakken inneholder følgende:
- Artroseskole (èn kurskveld, ca 3 timer)
- 2 mnd fri tilgang til Bris treningssenter
- Individuelt tilpasset treningsprogram og opplæring av dette (1 PT time)
- For- og etterundersøkelse hos fysioterapeut (30 + 30 min).
- Fri veiledning av fysioterapeut i løpet av 8-ukersperioden under oppsatte fellesøkter ukentlig mandag + torsdag kl 15-16.
 

Pris:
Kr 3990,- inkl 2 mnd tilgang til Bris treningssenter.
 

Påmelding:
Send oss en mail på: post@bris-fysio.no eller ring oss på tlf 71 20 33 00 (mellom kl 08:30-15, Bris fysio). PS! Vennligst ikke inkluder sensitiv informasjon i e-posten. 

 

Foto: AktivA

Share