Seniortrim

Seniortrim på Bris

Seniortrim på Bris er en organisert gruppetime som varer 60 minutt to ganger i uka. Gruppen er for kvinner og menn fra ca. 60 år og oppover. Vi instruktørene går alltid rundt i salen for å se at øvelsene blir gjort riktig. Det er viktig for at kundene skal få god utbytte av treningen.

Trimmen er i hovedsak enkel kondisjon- og styrketrening med vektstenger, stepper og matter. Vi fokuserer på de største muskelgruppene som vi har bruk for i hverdagen, såkalt funksjonelle øvelser. Vi legger også inn øvelser som går på mage og rygg som stort sett utføres på en matte, gjerne med stor ball. Balansetrening og uttøying er også en del av treningen. Balansetreningen vil kunne forebygge og minske fall.

Den sosiale delen er vel så viktig som den fysiske, så avslutningsvis får gruppen servert kaffe og frukt. Årets høydepunkt er muligheten til å få være med på en fin fellestur. I år går turen til Skageflå.
 

Styrketrening er bra for helsen hos eldre

Med økende alder reduseres kroppens muskelmasse, og dette fører igjen til nedsatt muskelstyrke. Nedsatt muskelmasse og muskelstyrke kan begrense evnen til å gjennomføre hverdagslige gjøremål, som for eksempel å reise seg fra en stol og gå i en trapp.

Styrketrening er den mest effektive metoden for å opprettholde muskelmasse og dermed god muskelfunksjon. Styrketrening som belaster skjelettet vil også kune styrke beinmassen. Økt beintetthet vil kunne forebygge beinskjørhet og faren for brudd ved fallulykker.

Styrketrening er også gunstig for kroppssammensetning og vektregulering, og det vil kunne bidra til å forebygge vanlige livsstilssykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, muskel- og skjelettplager og hjerte- og karsykdommer.

 

Fokus på egen motivasjon og mestring

Flere faktorer viser seg å medvirke til økt velvære som følge av trening. Vi er opptatt av å være støttende, gi mestringsfølelse og jobber aktivt med motivasjon. Vi legger opp øvelsene slik at det er ulik vanskelighetsgrad på de. Da har man også mulighet til å utvikle seg og oppleve fremgang.

Det at de eldre føler de mestrer og får til alle øvelser ser ut til å ha stor betydning for velvære både for oss instruktørene på Bris og ifølge forskning om seniortrim.

Avslutningsvis kan vi si at vi har dette tilbudet fordi vi vet at trening og spesielt styrketrening fører til en generelt bedre livsstil og bedre helse. Alle blir tatt godt hånd om her på Bris!

VELKOMMEN!

 

 

Share