Watt og VismoX

Watt og VismoX

 

Hvorfor bruker Bris wattmåling på spinning?

 

I høst investerte vi i nytt utstyr i spinningsalen. Stages Indoor sykler med wattmålere og en oppdatert versjon av VismoX er kommet på plass. Som alltid når det kommer inn noe nytt er mange skeptiske til om dette er et framskritt. Jeg vil derfor skrive litt om bakgrunnen til at vi har gjort endringene.
 

Muligheten for å måle intensitet nøyaktig.

Med bruk av wattmåling er det enkelt å måle arbeidsintensiteten for alle. Målingene er i sanntid (måles fra første sekund) og er nøyaktige. Fordelen med det er at treningen hele tiden blir passe hard i forhold til hva den er ment for enten det er oppvarming eller ulike former for intervaller. Syklene blir kalibrert en gang hver måned slik at det ikke skal være noen forskjell på hvilken sykkel man bruker.
 

FTP

FTP (funksjonell terskel watt) er den høyeste gjennomsnittlige watten man klarer å holde over en time. Å vite sin FTP er nødvendig for å få fullt utbytte av trening med wattmålere. Vi kjører derfor FTP tester noen ganger hver mnd. De færreste klarer ikke å presse seg en hel time, så testene er tilpasset spinning og varer i 5 minutter. Ut i fra en slik 5 min test estimerer VismoX et FTP testresultat. Man må ha en VismoX profil for å få resultet av testen. Den kan man lage selv på vismox.com, eller ved å få hjelp av oss på Bris.
 

Trening med FTP og VismoX

Når man har tatt en FTP test, vil man kunne følge spinningtimer som kjøres med VismoX. Timene er designet for at treningen skal gi optimalt utbytte. Spinning er utholdenhetstrening og skal påvirke sirkulasjonssystemet. Treningen skal være aerob. Intensiteten deles opp i treningssoner:

Sone1: Restitusjon

Sone2: Langkjøring/utholdenhet

Sone3: Tempo (intensitet som man kan holde mellom 60-180 min)

Sone4: FTP sonen (maksimal intensitet som man kan holde i 60 min)

Sone5: VO2max (intensitet som man ikke klarer å holde mer enn 5-10 minutter)

Sone6: Anaerob (intensitet som ikke klarer å holde mer enn 1-3 minutter)

Sone7: Nevromuskulær kraft (intensitet som man bare kan klare å holde noen få sekunder)

På spinning bruker vi stort sett sone 4 og 5 når vi kjører intervaller. Dette er veldig effektiv trening for å øke utholdenheten. Intervallene er fra 3 minutter og opp til 10 minutter. Alle som har en VismoX profil får opp et eget «speedometer» på skjermen bak instruktøren. Her får man tilbakemelding på om man ligger i riktig sone. Jevnlig trening gjør at du blir i bedre form og det vil vises på neste FTP test hvor resultatet er høyere.

Etter hver treningsøkt får man en epost tilsendt med oversikt over gjennomsnittstall fra økten. Etter hver FTP test får man en epost med resultatet fra testen.
 

Puls ws Watt

Fordelen med wattmålingen er som sagt at all måling er i sanntid og at de er pålitelige. Dermed vil man raskt kunne justere intensiteten slik at den er der den skal være. Puls er en måte å måle intensitet på som alltid er litt «forsinket». Det tar tid å få opp pulsen i riktig sone. Dermed er det mange som starter intervallene for hardt og dermed ender opp med anaerob trening. Det er en ineffektiv måte å trene utholdenhet på.

Det er imidlertid bra å både bruke puls og watt for å måle intensiten. Fordelen da er at man kan justere litt i forhold til dagsform. Lav puls kan være en indikasjon på for lite restitusjon f.eks. I tillegg blir man godt kjent med sin egen kropp.

Her følger en instruksjonsvideo på hvordan du sjekker inn på VismoX i spinningsalen:
 

 

Share