BrisFysioterapiVondt et sted

Albue, underarm og hånd

Smerter i albue, underarm og hånd/fingre kan oppstå akutt eller gradvis og forverres ofte av daglige gjøremål, arbeidsoppgaver, eller fysisk aktivitet.

Årsaker og symptomer

Plager i albue, underarm, hånd og fingre kan forårsake en rekke symptomer som f.eks. redusert bevegelighet, låsninger, hevelser, nummenhet / tap av følelse, svakhet og smerter.

Smertene kan oppstå gradvis eller akutt, og forverres ofte av daglige gjøremål, arbeidsoppgaver, eller fysisk aktivitet. Mange opplever også plager i forbindelse med bruk av data, mobil eller nettbrett. I noen tilfeller kan smertene være så intense at de også påvirker søvn.

Tennisalbue, eller lateral epikondylitt, er en tilstand som kjennetegnes av smerter på utsiden av albuen som forverres særlig av løft med strak arm. Det skyldes overbelastning av senene som strekker håndledd og fingre.

Carpal tunnel syndrom skyldes kompresjon av medianus-nerven og kan forårsake smerter og nummenhet i tommel, peke-, lange- og ringfinger og kan redusere funksjonsevnen. Det kan forverres av aktiviteter som strikking og bruk av mobil.

Symptomer i arm eller hånd skyldes ikke alltid lokale skader. For eksempel kan ett prolaps i nakken gi smerter, nummenhet og/eller nedsatt kraft i overarm, underarm eller hånd/fingre avhengig av hvilken nerve som er påvirket.

Ett utvalg av tilstander vi kan hjelpe deg med:

 • Tennis albue
 • Carpal tunnel syndrom
 • Golf albue
 • Ringbåndskader i fingrene
 • Artrose i tommel
 • Senebetennelser i underarm, hånd eller fingre.
 • Olecranon bursitt
 • Låsninger i albueledd
 • De Quervain's tenosynovitt (seneskjedebetennelse i tommelen, også kalt ammetommel)
 • Opptrening etter operasjon

Undersøkelse

For å komme fram til riktig behandling er det viktig å innhente informasjon om skaden og skademekanismen. Skjedde det traumatisk eller har plagen oppstått over tid? Hva gjør at symptomene blir verre og bedre? Funksjonsvansker? Hvor opplever du smerter? er det nummenhet / tap av følelse til stede?

Basert på informasjonen fra sykehistorien, utfører våre fysioterapeuter en grundig funksjonsundersøkelse for å avdekke hvilken struktur som forårsaker dine plager. I noen tilfeller kan det være nødvendig å benytte ultralyd for å bekrefte eller avkrefte funn fra sykehistorien eller den kliniske undersøkelsen.

Da symptomer som smerter og/eller nummenhet i albue, underarm, hånd og tommel/fingre kan skyldes overført smerte grunnet kompresjon av nerver i nakken, kan det være nødvendig å undersøke andre strukturer for å komme fram til diagnosen.

Behandling

Behandlingstilnærmingen baseres på din sykehistorie og funnene i den kliniske undersøkelsen og kan inkludere:

 • Informasjon om din aktuelle problemstilling
 • Råd om tilpasning av aktivitet basert på dine smerter og/eller funksjonsplager
 • Bløtvevsbehandling som for eksempel dypvevsmassasje eller nålebehandling
 • Styrketrening av affiserte sener eller muskulatur.
 • Leddmobilisering eller manipulasjon
 • Råd rundt bruk av skinne eller andre ortopediske hjelpemidler.
 • Ved behov for medisinsk behandling som for eksempel betennelsesdempende midler eller injeksjonsterapi kontakter vi din fastlege.

Kom til en av våre fysioterapeuter for hjelp!

Foto: freepik.com

Simen A. Klunderud

Simen A. Klunderud

Fysioterapeut
71 20 33 00simen.klunderud@bris-trening.no

Spesialist i muskel- og skjelettfysioterapi med videreutdanning innenfor ultralyddiagnostikk.

Les mer om meg
Arild Bakke

Arild Bakke

Fysioterapeut og daglig leder
71 20 33 00arild.bakke@bris-trening.no

Les mer om meg
Elin Kallmyr

Elin Kallmyr

Fysioterapeut og personlig trener
71 20 33 00Elin.kallmyr@bris-trening.no

Utdannet fysioterapeut, personlig trener og har flere års erfaring som gruppeinstruktør.

Les mer om meg

Flere artikler

No items found.